Vers van de Pers

(Door onze webredacteur Ellen van Gestel)

Start nieuw schooljaar

Beste kinderen, ouders en verzorgers,

Hopelijk hebben jullie allemaal enorm mogen genieten van de vrije tijd, het mooie weer en de vakantie. Misschien heb je wel een mooi zandkasteel gebouwd op het strand of heb je veel gevoetbald? Jammer dat deze fijne tijd voorbij is. Wij, de juffen en meesters, hebben allemaal een prettige vakantie achter de rug. Het is altijd weer de vraag hoe het met iedereen is gegaan de afge­lopen zes weken.

Op de eerste schooldag moet iedereen wennen. Je hebt een nieuwe juf of meester. Je zit misschien in een ander lokaal. Je hebt allemaal nieuwe schriften, potloden en boeken. Een heel nieuwe frisse start. Dit schooljaar maken juf Bernadette en meester Tom ook een nieuwe frisse start. Zij zijn gekomen om ons team te versterken. Juf Bernadette is al bekend, maar meester Tom is spik­splinter nieuw! We vinden het fijn dat ze bij ons zijn ge­komen. We wensen juf Bernadette en meester Tom heel veel plezier en succes op onze school.

Ook wensen wij alle kinderen, ouders en verzorgers veel plezier dit schooljaar.
Meester Roel

Start van de lessen

De vakantie zit er weer op en iedereen is weer enthou­siast en uitgerust begonnen! De leerkrachten hebben vorige week hard gewerkt om de klassen in te ruimen en alles startklaar te maken. De school ziet er weer fris en opgeruimd uit. In verband met de rust in de klas en het op tijd kunnen starten met de les, hebben wij de volgende huisregels waarvoor wij uw aandacht vragen: Wij willen u vragen wanneer u uw kind(eren) naar school brengt, om op het schoolplein afscheid te nemen. Dit geldt voor de groepen 4 t/m 8. De leerlingen gaan zelf­standig naar binnen. Zit uw kind in groep 3 dan gaat hij/zij vanaf de herfstvakantie zelfstandig naar binnen. De kleuters mogen naar binnen gebracht worden en gaan zelfstandig de klas binnen

Infoavond

Binnenkort zijn de infoavonden voor ouders/verzorgers. De leerkrach­ten geven dan informatie over de lesmetho­des en werk­wijzen in de klas.

De volgende avonden staan gepland:
Groep 1/2                    18 september              
Groep 3                       11 september
Groep 4/5                    09 september
Groep 6                       15 september  
Groep 7/8A & B           16 september 

Als u verhinderd bent, geeft u dat dan even door aan de leerkracht van uw kind?