Vers van de Pers

(Door onze webredacteur Ellen van Gestel)

Musical en voorprogramma

Dinsdag 1 juli is het zo ver. De afscheidsmusical “De TV Kantine” wordt door groep 8 opgevoerd. Omdat groep 8 dit jaar maar een heel klein groepje is, worden zij ondersteund door 6 leerlingen uit groep 6 en 1 leerling uit groep 7. De voorstelling is ‘s avonds in het Heerbeeck College. Om 19.00 uur begint het voor­programma van alle overige groe­pen en rond 20.30 uur begint de musicaluitvoering. Ouders, grootouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De dag na de musical, woensdag 2 juli, begint de school om 9.30 uur. Als u geen opvang hebt, kunt u uw kind vanaf 8.15 uur op school laten komen. Wel van te voren aanmelden bij juf Daphny.

Bedank Avond Medewerkers (BAM)

Vorige week hebben alle leerlingen een groene brief meegekregen waarin stond dat u zich als ouder kan opgeven voor de bedankavond van vrijdag 4 juli. Mocht u deze niet gehad hebben en toch willen komen, dan kunt u zich nog tot dinsdag 1 juli opgeven bij juf Wil of juf Daphny.

Stoeltjeswissel

Op donderdagochtend 3 juli vindt de gebruikelijke stoeltjeswissel plaats. Alle leerlingen zullen een uurtje een programma volgen dat gegeven wordt door de leerkracht waar ze volgend schooljaar les van krijgen. Meester Tom zal er ook zijn, van juffrouw Bernadette is het nog niet zeker.